HİZMETLERİMİZ

KAYNAK TEMİNİ

Finansal Kaynak Danışmanlığı

  • Eskiz tasarımdaki parametrelere dayanarak, projelendirme ve yapım süreçleri tahmini maliyeti çıkarılarak proje bütçesi hesaplanır. Gereken durumlarda finans sağlayıcılarla görüşme ve pazarlıklar yapılarak yatırımcıya Finansal Kaynak Değerlendirme Raporu verilir.

Satın alma Planlaması

  • İç tefriş planlarının ve satın almanın yapılabilmesi için konsept belirlenerek mimari, elektrik ve mekanik malzeme tip seçimleri yapılır, yatırımcının onayına sunulur. İnşaat iş programına uyumlu olarak Tedarik Planı hazırlanır.


İhale Dosyası Hazırlama

  • Uygulama projeleri üzerinden oluşturulan metrajlar ile Proje Keşif Raporu düzenlenir. Her iş kalemi için birim fiyat tarifleri oluşturulur. İhale (teklif alma) şartnamesi hazırlanır. Uygulamaya esas şartnameler düzenlenerek İhale Dosyası oluşturulur.


İhale Yönetimi

  • Yatırımcı ile görüşülerek ihalenin şekli ve buna göre teklif toplanacak firmalar belirlenir. Firmalar yeterlilik açısından incelenir. Yeterli bulunan firmalar ile yatırımcının prensipleri doğrultusunda ihale süreci koordine edilir.


Alt Yüklenici / Yüklenicilerin Seçilmesi

  • Aday firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde fiyat, kalite, zaman, iş gücü, ödeme koşulları, makine ve ekipman yeterliliği konuları göz önüne alınarak yatırımcıya İhale Ön Değerlendirme Raporu sunulur. Yatırımcının onayı alınarak, Alt Yüklenici / Yükleniciler seçilir.


Sözleşmenin Hazırlanması

  • Sözleşmenin eki olması için, ihale dosyasının içeriği düzenlenerek genel şartname oluşturulur. İlgili kanun ve yönetmelikler de dikkate alınarak, yapım sürecinde oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar, garanti ve teminat koşulları göz önünde bulundurarak Ürün/Hizmet Alım/Taahhüt Sözleşmeleri düzenlenir.