HİZMETLERİMİZ

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR ?

Kentsel dönüşüm; kentsel gelişmenin, toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ve Dünya’da, kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ülkemizde 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN Yürürlüğe konulmuştur. 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN SİZE SAĞLADIĞI

AVANTAJLAR NELERDİR?

1. Bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını kullanarak konutunuzu yenileyebilirsiniz.

2. Afetlerde meydana gelen can kaybı sıralamasında dünya üçüncüsüyüz. Bu gerçeği kabullenip Kentsel Dönüşüm ile kendi evlerinizi başka alanlara kaydırılma endişesi yaşamadan  aynı yerinde yeniden inşa edebilirsiniz.

3. Tapu Sahibi olarak, sahip olduğunuz tek tapu için devletin vereceği faiz desteği ile 125.000 TL’ye kadar  24 ay ana para ödemesiz kredi kullanabilir ya da birden fazla tapunuz var ise tek birey olarak 500.000 TL’ye varan kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

4. İlgili binada tapu sahibi olarak ya da 1 yılını doldurmuş kiracı olarak 18 ay geri  ödemesiz (hibe) olan kira yardımından faydalanabilirsiniz.

5. Binanın yeniden projelendirilmesi ve yeniden inşaa edilmesi adına karar alma sürecini binada sağlayacağınız  2/3 çoğunluk ile tamamlayabilirsiniz.

6.  Yıkım kararı alınan ilgili parseldeki bina yerine inşa edeceğiniz yeni bina için Belediye ve Noter Harçlarından muaf olursunuz.

7.  Yeniden inşa edeceğiniz bina ile eski konutunuza nazaran daha değerli, sağlam ve nitelikli bir konuta sahip olursunuz.

8.  Yeni binanızda ısı, su, ses yalıtımı yapılacağından ısınma ve diğer sabit giderlerinizde ciddi oranda düşüş olacaktır.

9.  Kentsel Dönüşüm teşviklerinden sadece iskanlı binalar değil arsa tapulu, gecekondu ya da kısmen kaçak pozisyonunda bulunan yapılar da faydalanabilmektedir. 


KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ  BİNANIZI NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

Kentsel dönüşümden yararlanabilmeniz için bina maliklerinin tapu, nüfus cüzdanı, dilekçe ve tapudan alınmış bağımsız bölüm listesiyle işinde uzman NETKON İNŞAAT A.Ş.’ye başvuruda bulunulması yeterli olacaktır.

Yeni Binanızı Kentsel Dönüşüm ile 3 şekilde inşa edebilirsiniz:

1. Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat çıkacak ise ve fazla çıkan daireler Kat Karşılığı için yeterli oluyor ise binanızı KAT KARŞILIĞI veya kısmen KAT KARŞILIĞI olarak yaptırabilirsiniz.

2. Yeni yapılacak binanın imarında mevcut duruma göre fazla kat var; fakat kat karşılığı için yeterli olmuyor ise binanızın inşaatı için eksik kalan bedeli uygun faiz oranları, vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak TAAHHÜTLÜ olarak yaptırabilirsiniz.

3. Yeni binanız mevcut binanız ile aynı katta inşa edilecek ise uygun faiz oranları ve vadeli Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanarak TAAHHÜTLÜ olarak yaptırabilirsiniz.

 

Bu 3 Yöntemden birini kendi binanız için seçerek en az 2/3 çoğunluk ile Ortak Karar alması gerekmektedir. 

(Dayanak, 6306 sayılı kanun)

NETKON İNŞAAT A.Ş.’NİN SİZE SUNDUĞU HİZMETLER

1.  Alanında uzman ve geniş mühendis/mimar kadrosu ile kentsel dönüşüm süreci danışmanlık hizmetleri,

2.  Kat karşılığı inşaat ve müteahhitlik hizmetleri

3.  Kentsel dönüşüm projeleri için inşaat taahhüt hizmetleri

4.  Mimarlık / Mühendislik / Müşavirlik Hizmetleri

NETKON İNŞAAT A.Ş. YUKARIDA ANLATILAN SÜREÇTE KENDİ BÜNYESİNDEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UZMANLARI VE KURUMSAL ÇÖZÜM ORTAKLARI İLE SİZLERE EN İYİ HİZMETİ VERMEKTEDİR.