HİZMETLERİMİZ

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Projenin ilk basamağından son adımına kadar olan bütün çalışmaları profesyonelce verdiğimiz Müşavirlik Hizmeti aşağıdaki işleyişle yürütülür;
 • Yatırımın gerçekleştirilmesi için alınması gereken tüm yasal izinler detaylıca listelenir, başvuru aşamalarını anlatan bir rapor düzenlenir.
 • Teşvik Belgesi vb. Devletin sağladığı olanaklardan yararlanmak üzere başvurular yapılır. 
 • Keşif ve metrajlar uygulama projelerine uygun olarak hazırlanır.
 • Tüm iş kalemleri için teknik şartnameler hukukçularımız tarafından hazırlanır.
 • Eskiz tasarımdaki parametrelere (değişkenlere) dayanarak, projelendirme ve yapım süreçleri uygulamadaki gerçekçiliğe en yakın tahmini maliyeti çıkarılarak proje bütçesi hesaplanır.
 • Yatırımcının da isteği doğrultusunda ihtiyaç duyulduğunda, gerek yurtiçi gerek yurtdışı finans sağlayıcılarıyla görüşme ve pazarlıklar yapılarak yatırımcıya, Finansal Kaynak Değerlendirme Raporu verilir.
 • Planlanmış inşaat iş programına uyumlu olarak en avantajlı Tedarik Planı hazırlanır.
 • Uygulama projeleri üzerinden oluşturulan metrajlar ile Proje Keşif Raporu düzenlenir.
 • Her iş kalemi için gerekli piyasa araştırması yapılıp en uygun, en kaliteli birim fiyat tarifleri oluşturulur. 
 • İhale (teklif alma) şartnamesi en uygun şekilde hazırlanır ve şartlara uygun İhale Dosyası oluşturulur.
 • Yatırımcı ile görüşülerek ihalenin şekli ve buna göre teklif toplanacak öncelikle portföyümüzdeki ve sektördeki projeyi gerçekleştirebilecek firmalar belirlenir.
 • Projeyi en iyi şekilde yüklenebilecek yeterlilikte bulunan firmalar ile yatırımcının prensipleri doğrultusunda ihale süreci koordine edilir.
 • Aday firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde; Fiyat, kalite, zaman, iş gücü, ödeme koşulları, makine ve ekipman yeterliliği konuları göze önüne alınarak yatırımcıya İhale Ön Değerlendirme Raporu sunulur.
 • Yatırımcının onayı alınarak, Alt Yüklenici/Yüklenici seçilir.
 • Sözleşmenin eki olması için, ihale dosyasının içeriği düzenlenerek Genel Şartname oluşturulur.
 • İlgili kanun ve yönetmelikler de dikkate alınarak, yapım sürecinde oluşabilecek tüm anlaşmazlıklar, iki taraflı garanti ve teminat koşulları göz önünde bulundurarak Ürün/Hizmet Alım /Taahhüt Sözleşmeleri düzenlenir