HİZMETLERİMİZ

PROJE YÖNETİMİ

  • Yer temini, proje Geliştirme, Müşavirlik ve Satış dahil tüm aşamaların proje yönetimi aşağıdaki sistemle izlenmektedir;
  • Planlanan yapım süresini etkileyen iş programına tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak planların uyumu, yatırımcıya bilgi aktarımını, proje revizyonları için gerekli dokümantasyon ağı oluşturulur.
  • Arazi durumu, mevcut engeller, şantiyenin elektrik ve su temin imkanları, ulaşım imkanları, çevrede mevcut yararlanılabilecek yapılar, yapım metodu, inşaat süresi ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak mobilizasyon sağlanır.
  • Süre, maliyet, kontrol gibi hususların izlenmesi amacıyla tutulması gereken kayıtlar, yazışmalar, evraklar ve sorumlularını içeren bir çizelge oluşturulur.
  • Yapılacak imalatlar listelenerek, uygulama projesinden alınan metrajlar (miktarlar) doğrultusunda “İmalat İş Programı” Primavera Project Planner (P6) programı ile hazırlanır.
  • İmalat kontrol noktaları ve kontrol sorumlularını içeren, İmalat Kontrol Planı hazırlanarak, proje yönetimi hizmetleri dahilinde yürütülür.
  • Tasarım öncesi aşamada öngörülen maliyet ile inşaat aşamasında gerçekleşen maliyet karşılaştırılarak, ön bütçe revize edilir.
  • Yatırımcıya maliyet, her aşamada detaylarıyla raporlanır. İşin bitiminde kesin hesap yapılır ve yatırımcıya rapor edilir.
  • Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmelerin koşullarına uygun şekilde yürütülmesi sağlanır.
  • Karşılıklı kabul görmüş sözleşmeye aykırı bulunan konular tespit edilir, düzeltilmesi için gerekli uyarılar yapılır. Uyuşmazlıklar ortaya çıkarsa, yatırımcının bilgisi dahilinde çözülmeye çalışılır.