HİZMETLERİMİZ

TASARIM HİZMETLERİ

Stratejik Yer Seçimi Yapılıp Mimari Tasarım Projelerinin Hazırlanması

Yapılaması düşünülen projenin/yatırımın doğru tanımlaması yapılır.

Tanımlaması doğru yapılmış proje/yatırım için mevcut bir arazi varsa, saha ve etüt çalışması yapılarak arazi durumu belirlenir.

Proje ve yatırım için mevcut bir arazi yoksa, stratejik yer seçimi yapılarak konum ve uygunluk araştırması yapılır.

Bir sonraki aşamada seçimi doğru yapılmış arazi için tasarım kriterleri seçilerek standartlar ve teknoloji seviyesi belirlenir; yatırımcı hedeflerinin hayata kavuşturulması sonucunda, fikir projeleri hazırlanır.

Projelendirmeye esas olacak tasarım kriterleri doğrultusunda tasarım ekipleri ve spesifik konularda yararlanılacak özel danışmanların koordinatörlüğünde organizasyon şeması oluşturulur.

Tesisin fonksiyonel planlaması yapılarak; Mimari, mekanik ve elektrik avan projelerinin amaca yönelik tüm ayrıntılarıyla çizilmesi, takibi ve koordinasyonu sağlanır.

Projeler; tasarım kriterlerine ve programlarına göre uygunluk, maliyet ve planlama süreci açısından denetlenir.

Mimari uygulama projeleri, iç mimari projeleri, statik projeleri, mekanik uygulama projeleri ve elektrik uygulama projelerinin belirlenen tasarım ekipleri tarafından çizilmesinin takibi ve koordinasyonu hiçbir aşama ve detay göz ardı edilmeden yapılır.