HİZMETLERİMİZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI

 

Günümüzde çoğu ülkede halen kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı yoğunluk göstermektedir. Ancak fosil yakıtlar dediğimiz bu kaynaklar yenilenebilir özelliğe sahip değildir. Aynı zamanda fosil yakıtlar çürüyen bitkilerden, hayvan vb. canlıların etkileşiminden oluşmaktadır. Fosil yakıtların oluşması uzun bir süre almasına rağmen tüketilmeleri çok kısa bir süreyi kapsamasından dolayı tükenme olasılıkları oldukça yüksektir. Bu kaynaklar bir gün bitme riski taşır ve rezervleri azaldıkça da fiyatı artmaktadır. Fiyatlarının sürekli artmasının yanı sıra çevreye vermiş oldukları zararlar da oldukça önem taşır. İşte bu nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde daha da değerlenmektedir.

 

YENILENEBILIR ENERJI NEDIR?

 

Yenilenebilir enerji, gücünü güneşten sağlamakta olan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen, aynı zamanda çevreye de herhangi bir emisyon yaymayan enerji çeşididir. Yani yenilenebilir enerji ne demektir sorusuna cevap olarak şunu söyleyebiliriz; yenilenebilir enerji kaynağı hiç tükenmeyen ve çevreye zararı olmayan doğal süreçlerden elde edilen bir enerji türüdür. Yenilenebilir enerjide güneş ışığı, rüzgar, yağmurlar, jeotermal ısı ve biyoenerji gibi kaynaklardan elde edilebilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları hem güvenlidir, hem çevreyi korumaktadır, hem de çok önemli bir tasarruf kaynağıdır. Yenilenebilir enerji sayesinde birçok önemli zararın önüne geçilebilir. Bu nedenden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi toplum ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda fosil yakıtların da tükenme riski ile karşı karşıya kalması yenilenebilir enerjinin önemini ortaya koymaktadır.

 

Netkon Group olarak Türkiye genelinde Rüzgar Enerjisi (RES) ve Hydro Enerji (HES) alanlarında danışmanlık ve yatırım konularında faaliyet göstermekteyiz.